Erfaringerne med at bo i huset er meget positive: Selvforsynende med elektricitet, stort fald i varmeforbrug, ingen kolde vægge, intet træk i huset, ingen fodkulde, nøjagtig temperaturstyring i alle rum, reduceret overophedning af huset når der er hedebølge. Lysindfaldet fra ovenlysvinduerne har givet huset et helt nyt præg indenfor. Tagudhæng og de nye facader giver huset et nyt og moderne udvendigt udtryk. Ventilationen sikrer konstant frisk luft i huset uden at man selv skal lufte ud, at der er mindre støv og pollen i luften, og at tøj kan tørres indenfor om vinteren uden gener med fugtig luft. Nendenfor er vores erfaringer fra de enkelte produkter og teknologier - du er velkommen til at kontakte os for at få dem uddybet.

Erfa & Viden

Hvilke erfaringer er der fra projektet?

Hvilken viden er dokumenteret?

Isoleringen har givet den beregnede/lovede reduktion i fjernvarmeforbruget på ca. 50% og tagisoleringen reducerer også overophedning af 1. sal i sommerhalvåret. Oppudsningen med Rockwool Facade System (tunge betonfacader) har efter 4-5 år slået revner på den sydvendte gavl. Rockwool skriver i den forbindelse at de "fra oktober 2017 har valgt at lukke facadepudssystemet ned, da vi måtte erkende, at vi var bedre til at producere stenuld end at være pudsproducent. Derudover er der mange ”cowboys” i branchen med for lidt kendskab til pudssystemerne og forestilling om ”hvor svært, kan det være at pudse?”, som branchen lider under. Bl.a. af disse årsager producerer og sælger Rockwool i dag kun isoleringspladerne til pudssystemerne. Der er en del velkvalificerede pudsproducenter på markedet og vi kan anbefale bl.a. STO eller SKALFLEX. Af facadeentreprenører kan vi anbefale Isolering A/S samt Revsbæk Isolering." Isolering A/S har stået for renovering af vores gavlvæg i efteråret 2019 ifm. 5-års eftersyn (jf. 5-års gennemsynsrapport nedenfor).

Vinduer og markiser fungerer effektivt bl.a. til nedkøling af huset på varme sommerdage. Der er om vinteren et vist kuldenedfald og vi monterede Velux Energigardiner da de lige var kommet på markedet. De holdt dog op med at fungere efter ca. et år. De er nok bedre i den version der sælges i dag. Mørklægningsgardiner er nødvendige i soveværelset for at dæmpe lyset i sommerhalvåret - og de fungerer upåklageligt. Der er højt op til vinduerne når de skal vaskes på indersiden - hvilket heldigvis ikke er nødvendigt særlig ofte.

Taginddækning ved vinduerne var forkert monteret. Utætheder ved køkkenet og på 1. sal blev rettet i 2013-2014. Tagpapinddækning hvor facaden møder tilbygningen mod øst samt korrekt tagpapinddækning med galvaniseret vandnæse ved vinduerne på taget blev tilfredsstillende udført i 2019 ifm. 5-års eftersyn af Egon Olsen & Søn i samarbejde med Icopal. Icopal tilbyder også en service- og vedligeholdelseskontrakt som kan anbefales (utætheder i taget dækkes ikke af husets forsikring og de kan medføre dyre reparationer).

Solceller fungerer upåklageligt og har i gns. leveret netto 3,4MWh (2014-2018) svarende til vores årlige el-forbrug. Selv om de er monteret med kun 5 graders hældning holdes de rene bortset fra en mindre pollen-rand nederst på panelerne (jf. slides nedenfor).


Danfoss smartvarmeløsning fungerer præcist og upåklageligt og holder temperaturen med 0,1 grads nøjagtighed. Dag og nat sænkning har dog ingen reel besparende effekt (dokumenteret i rapport, RUC 2018 nedenfor).


Ventilationssystemet fungerer upåklageligt og har givet en stor forbedring mht. indeklima - som i en ny og moderne bolig. Varmegenindvinding er målt til 95% det meste af året og over 75% i frostvejr. Ingen problemer med lummer fugtig luft - heller ikke selv om vi tørrer alt vasketøj indendørs. Der kan anvendes pollenfilter. Ventilationsanlæggets Air Unit bør så vidt muligt placeres i bryggers.


Gennemstrømningsvandvarmeren har (sammenlignet med en tidligere nyere 120 l. Baxi varmvandsbeholder) forbedret afkølingen af fjernvarmevandet med 7 grader. Den bruger under halvdelen (42%) af energien på at varme den samme mængde vand op som den gl. vandvarmer. Over en to-års periode (2015-2017) har vandvarmeren givet en 10% besparelse i fjernvarmeforbrug (30 m3/år), og en årlig besparelse på ca. 1000 kr.: Dvs. at vandvarmeren tjenes ind på 9 år, og herefter spares 1.000 kr./år.


Trykdifferenssystemet fungerer effektivt og har givet en rabat på husets forsikring på 50% Systemet kan dog give en alarm hvor der ikke er sket noget (fejl-alarmer), hvilket sker ca. en gang om året.


AMTech Kalkknuser har reduceret sæbeforbrug til vaskemaskinen med 1/3 (dvs. svarende til blødt vand). Hele familien kunne observere at vandet smager bedre efter tilslutning. Den nedbryder (men fjerner ikke) kalk, så indtørret kalk nemmere kan tørres af (bad, vask, armaturer, mv.).


Regnvandsfaskinen fungerer upåklageligt. Jorden over den satte sig året efter og vi måtte oprette lægge nyt græs (jf. slides nedenfor). Den er blevet fyldt op en enkelt gang efter vedvarende regn, sne og tø i december 2013.


Akustikloftet i stuen har haft en bemærkelsesværdig positiv effekt. Vi kan have et selskab med 40 gæster omkring bordet hvor alle kan tale uforstyrret med hinanden. Og musik fra stereoanlægget kan nydes også meget højt uden forvrængende resonnans.
Isolering

Termostater


Vand


Akustik

Solceller

Vinduer

Tag

Ventilation


   5-års gennemsynsrapport, 2019. Byggeteknisk gennemgang

   Interview med energikonsulent Christian Oxenvad, 2018, om Albertslunds planer og visioner for energiprojekter

   Rapport, RUC 2018, om energiprojektet. Her dokumenteres bl.a. at dag- og natsænkning ikke har nogen effekt

   Statusrapport, 2019, fra RVP-Energigruppen

   Artikel om erfaringer fra 5-års gennemsyn, bragt i RVP's beboerblad 2019