Fotoserie 1   med billeder fra renoveringsprojektets start. Tag, lofter, vinduer, ventilation, facadeisolering påbegyndes

Kontakt

Jeper Simonsen

Degnehusene 26, 2620 Albertslund

simonsen@ruc.dk

Fotos

Følg fotoserien der viser projektet fra start til slut

  Fotoserie 2   med billeder fra renoveringsprojektets facadeisolering og pudsning, karnapper og facade mod haven, varmestyring     

  Fotoserie 3   med billeder fra renoveringsprojektets afslutning, glasoverdækket terasse, solceller og indvielsen med borgmesteren

  Fotoserie 4   med billeder fra udgravning og opsætning af faskine