Kontakt

Jeper Simonsen

Degnehusene 26, 2620 Albertslund

simonsen@ruc.dk

Deltagere

Deltagere i projektet -  

Sponsorer, samarbejdspartnere,

bidragsydere og leverandører

Initiativtager og hovedsponsor

Projektledelse

Hovedentreprenør (konkurs 2017)

Underentreprenør (konkurs 2016)

Offentlig tilskudsordning

Sponsor, ventilation & varme

Sponsor, isolering og facade

Sponsor, akustikloft

Sponsor, vinduer

Tegninger og rådgivning

Tegninger og rådgivning

Energiberegninger og rådgivning, (nu del af Kuben Management)

Udbudsmateriale, projektledelse

Rådgivning

Måling af strøm (forbrug og produktion)

Sponsor, kalkknuser

Fjernvarmeeftersyn, vandvarmerinstallation

Forskning, effektberegninger, rapporter og artikler

5-års eftersyn

Facade ved 5-års eftersyn

Vedligeholdelses- kontrakt, tag

Tag mm. ved 5-års eftersyn