Kontakt

Jeper Simonsen

Degnehusene 26, 2620 Albertslund

simonsen@ruc.dk

Energirenoveringsprojektet blev planlagt, designet og diskuteret i flere år før det blev realiseret i 2012. Herunder kan du downloade samtlige tegninger, modeller, skitser og oplæg fra projektet, præsenteret i omvendt kronologisk rækkefølge (nyeste øverst).


Tegninger

Tegninger, modeller, skitser, udbudsmateriale og oplæg til projektet

Præsenteret med de første nederst og de nyeste øverst

   Udbudsmateriale fra Niras, med arbejdsbeskrivelse, tilbudsliste, byggesagsbeskrivelse og registreringsnotat , juli 2011

   Skitser af Martin Rubow, november 2011

   Tegninger for energirrenoveringsprojektet, version december 2011

   Tegninger for energirrenoveringsprojektet, version februar 2012

   Energiberegninger fra Cenergia for energirenoveringsprojektet, september 2012

   Skitsetegning, faskine, september 2012

   Tegninger for energirrenoveringsprojektet, version marts 2012

   De endelige reviderede tegninger, version november 2012 - som energirenoveringsprojekter er udført efter

   Modeller med og uden tagudhæng, inkl. den skygge som tagudhænget giver, 2011

   Oplæg til energirenoveringsprojektet, inkl. energiberegninger, Martin Rubow, april 2009

   Oplæg til energirenoveringsprojektet, inkl. energiberegninger, Martin Rubow, september 2008

   Udbudsmateriale fra Niras, bilag med tegninger og tilsynsrapport, juli 2011

   Oplæg til energirenoveringsprojektet, inkl. energiberegninger, Martin Rubow, maj 2008