Isolering af tag, tunge og lette facader: 300 mm. Rockwool granulat i tag og 200 mm. Rockwool på alle facader (oven på eksisterende 100 mm. i tag og 75 mm. i facader)

Nyt tag og nye facader med Rockwool Facade System (tunge betonfacader) og Rockpanel (lette facader).


Integreret vindue-solcelle løsning med VELUX Integra® elnetdrevne ovenlysvinduer med regnsensorer og eldrevne udvendige markiser der sikrer optimalt indeklima med dagslys og frisk luft og modvirker  overophedning. Vinduerne har  med Velux Active mulighed for automatisk indeklimakontrol baseret på temperatur, luftfugtighed, CO2-niveau, prognoser fra vejrudsigten mv.

Lysskaktene over baderum, trapperum og soverum giver huset masser af lys og en helt ny rummelighed.


Solcellepaneler (4.200 kWp) fra Solar World gør huset selvforsynende med elektricitet. Panelerne er anbragt på taget så de næsten ikke kan ses fra gadeplan. Læs mere om anlægget her eller her.


Danfoss Air Flex Ventilation med op til 95% varmegenindvinding giver et optimalt indeklima med frisk luft i hele huset og regulering af luftfugtigheden.


Termostater med avanceret trådløs styring, Danfoss Living Connect smartvarmeløsning, inkl. mulighed for individuel programmerbar dag- og natsænkning af temperaturerne.


Termix Novi Type 2 gennemstrømningsvandvarmer, en lavenergivandvarmer der producerer varmt vand når der åbnes for hanen.

Trykdifferenssystem, Dantæt OptiTight sikrer mod vandskade fra brugsvand og husets en-strengede fjernvarmesystem.

AMTech Kalkknuser, nedbryder kalkkrystallerne i vandet og reducerer sæbeforbrug til opvask, vask mv. med 1/3.

Regnvandsfaskine: Dræner regnvandet fra taget tilbage til grundvandet i stedet for til kloakken. Reducerer den øgede risiko for oversvømmelse fra klimaforandringerne.


Rockfon Sonar System B Akustikloft i stue giver en kraftig forbedret akustik i hus med betonvægge, hårde trægulve og store vinduespartier.


Glastag mellem karnapper mod haven giver mere lys i dagligstuen.


Separat emhætte, adskilt fra ventilationssystemet, med støjdæmpet motor indbygget i karnaptaget.


Beskrivelse

Hvad er der gjort?

Hvilke teknologier er anvendt?

Her er en liste af alle de tiltag der er udført i Degnehusene 26, med links til de anvendte produkter og teknologier:

Isolering

Termostater


Vand


Solceller

Tag vinduer

Ventilation

Akustik

Glastag ved terasse

Emhætte