Degnehusene 26

Et prototype på et energirenoveringsprojekt

Et gennem-moderniseret CO2 venligt hus forberedt til lavtemperaturfjernvarme

Økonomisk, energi- og miljømæssig bæredygtig og modulopbygget renovering af rækkehus fra 1971 til BR2015 energistandard med forbedret miljø, komfort og æstetik. Isoleringen har forberedt huset til lavtemperaturfjernvarmen som kommer i 2026.

Som led i Albertslund Kommunes klima og miljøambitioner blev Degnehusene 26 udpeget som et af i alt ni energirenoveringsprojekter. Målet var at udvikle en standardiseret energirenovering af et typisk elementbyggeri mens det samtidig bebos. Som ejerbolig med billig fjernvarme har økonomien haft topprioritet og resultatet er en attraktiv løsning designet i moduler som kan udføres efter ejerens behov. Renoveringen har moderniseret huset til den CO2 reducerende BR2015 energistandard og huset er samtidig blevet forberedt til lavtemperaturfjernvarmen som kommunen indfører i 2026. Konceptet for renoveringen er tilføjet lokalplanen for Røde Vejrmølle Park.


Beboernes vurdering er meget positive og fremhæver et stort fald i varmeforbrug, ingen kolde vægge, træk, eller fodkulde om vinteren, mindre overophedning om sommeren (som er et voksende problem pga. klimaforandringerne), selvforsyning med el, bedre indeklima med konstant frisk luft, mindre støv og reguleret luftfugtighed samt et nyt og moderne udtryk:

- Udvendig modernisering med alle flader udskiftet æstetisk i harmoni med de eksisterende omgivelser.

- Indvendigt med flotte nye lysindfald gennem tagvinduer på badeværelse, ved trappen og i soveværelse.


En omfattende dataopsamling og evaluering dokumenterer effekt og besparelser ved de enkelte løsninger: Isolering af tag og facade, solceller, ovenlys, ventilation med varmegenindvinding, gennemstrømningsvandvarmer, automatisk dag- og natsænkning, programmer til solskærming og ventilation via tagvinduer, mv.


Projektet er gennemført i et tæt samarbejde med bygherren, grundejerforeningen, Albertslund Kommune og en lang række sponsorer leverandører og andre bidragsydere. Samarbejdet er anerkendt i MIT Press publikation som eksempel på brugerdrevet innovation.


Pris: En energigruppe for Røde Vejrmølle Park arbejder på at indhendte tilbud på energirenovering. I 2013 blev er der givet et tilbud på en renovering med alt som i Degnehusene 26. Se dette tilbud her. Albertslund kommune giver et tilskud på 1 kr. per sparet kWh.


Hvis du bor i Røde Vejmølle Parken er du  velkommen til at kigge forbi og se huset. Alle er velkomne til at kontakte os via mail - se nedenfor.