Fotoserie del 4

 • En faskine
 • Så begynder arbejdet med faskinen. Først laves et prøvehul hvor der måles hvordan jorden leder vandet væk.
 • Så går gravearbejdet i gang.
 • Den overskydende jord kunne tages med grab fra parkeringspladsen. Det bliver lidt mere besværligt (og dyrere) hvis der er tale om et hus midt i rækken.
 • Det er store mængder jord der skal flyttes. To gange måtte lastbilen køre herfra med ladet fuldt med jord.
 • Der graves ca. 180 cm. ned.
 • Plastkasser som udgør faskinen. I dette tilfælde 21 i alt svarende til 5 kubikmeter faskine
 • Der graves …..
 • Og fjernes jord
 • Tv. ses udgravning til røret fra det ene nedløb fra taget.
 • Faskinen laves som en ca. 5 meter lang rende, 1,8 meter dyb
 • Faskinen er nu ved at blive dækket til.
 • Rør til brønden ned til faskinen. Brønden skal jævnligt renses for blade mv. (lige som vores andre regnvandsbrønde)
 • Tilslutning til faskinen fra tagets ene nedløb.
 • Tilslutning til faskinen fra tagets andet nedløb.
 • Det færdige resultat. Der er planet ud og smidt græsfrø.
 • Men det bliver først til brugbar have igen til foråret når græsset begynder at spire. Efter nogle uger satte jorden sig lidt - så vi vil plane det lidt mere til marts inden græsset begynder at spire: Det kan derfor være en god ide at lave faskinen om efteråret så jorden kan nå at sætte sig inden græsset genetableres.