7.51 EPJ-enheden - Roskilde Amt (Ivan Lund Pedersen, Rikke Kragh Iversen, Bente Mols Madsen), CSC Scandihealth A/S (John Møller-Jensen), Roskilde Universitetscenter/Datalogi (Jesper Simonsen, Morten Hertzum) (2006): Erfaringsrapport: Klinisk proces projekt, Maj 2006.

Abstract

Denne rapport indeholder erfaringsopsamling fra klinisk proces projekt gennemført i uge 50, 2005 på Akut Apopleksiafsnit, Neurologisk Afdeling, Roskilde Amts Sygehus, Roskilde. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Roskilde Amts EPJ-enhed (EPJ-enheden), Roskilde Universitetcenter (RUC) og CSC Scandihealth A/S (CSC), og rapporten indeholder en sammenstilling af erfaringsopsamlingen fra de tre parter.

Projekts mål var at finde ud af, hvordan man kan implementere en elektronisk patientjournal (EPJ), der understøtter den kliniske proces. Det er Roskilde Amts mål at implementere EPJ trinvist i et tæt samarbejde med de klinikere, som skal bruge EPJ (fx et speciale ad gangen). Erfaringerne skal løbende integreres, og det absolutte succeskriterium er, at der opnås konkrete positive nytteværdier i den kliniske praksis - som udgangspunktet for opnåelse af alle andre mål med EPJ.

Helt overordnet har projektet været en succes: