6.1 Simonsen, J., F. Kensing og K. Bødker (1997): "MUST - En metode til forundersøgelse med brugerdeltagelse", i B. Fibiger (red.): Design af Multimedier, Ålborg Universitetsforlag, Ålborg, pp. 19-60.

Antologi udgivet som afslutning på det SHF-finansierede Forskernetværk for Læring og Interaktive Multimedier. Antologien er den første danske universitetlærebog om Multimedier. Artiklen en bearbejdet dansk version af [3.3], der er udvidet med eksempler fra MUST-projektet ved Danmarks Radio's P3 [se fx 2.2]. Artiklen repræsenterer MUST-programmets første forsøg på at udvikle et dansk begrebsapparat for forundersøgelse.

Abstract

Artiklen præsenterer et begrebsapparat og en metode til forundersøgelse i forbindelse med design af informationsteknologiske systemer (IT-systemer), designet til en konkret organisatorisk kontekst. Metoden er baseret på den skandinaviske tradition for brugerdeltagelse. Metoden er blevet udviklet gennem 10 projekter med virksomheder i Danmark og USA. Metoden er baseret på en udstrakt deltagelse af ledelse og medarbejdere, og den benytter en kombination af etnografiske teknikker og intervention. Artiklen beskriver metodens anvendelsesområde og perspektiv, præsenterer 6 generelle principper samt 5 overordnede hovedopgaver, der lægger op til en trinvis beslutningsproces i forundersøgelser.