1.2:  Andersen, R. and J. Simonsen (1989): Statistikprojektet: Et systemudviklingsprojekt med fokus på arbejdsformer og forandring, [The Project on Statistics: A Systems Development Project focusing on Work Practices and Change], M.Sc. thesis in Computer Science and Communication, Roskilde University, Roskilde, Denmark.

Abstract

Kombineret speciale mellem administrativ datalogi og kommunikation. Karakter 11 (datalogi) og 11 (kommunikation) . Specialet omfatter analyse, design og implementering af et edb-værktøj til understøttelse af en statistikers arbejde. Specialet fokuserer dels på arbejdsformer i en kompleks arbejdsproces (statistikerens arbejde), dels på organisationsforandring i den organisation, som systemudviklingsprojektet var en del af.